Naša vízia, poslanie, hodnoty, ciele

Firemná kultúra

Vízia

Vedenie v globálnom priemysle, zlepšenie globálneho postavenia čínskeho priemyslu ochrany rastlín, vytváranie daní a zamestnanosti pre spoločnosť, poskytovanie príležitostí pre zamestnancov na sebarealizáciu a materiálny základ pre šťastný život

hodnoty

Poskytujeme nákladovo efektívne a bezpečné produkty, lacné a efektívne služby prostredníctvom inovácie produktov a služieb

Ciele

Chinally propaguje vytvorené v Číne, Chinally propaguje vytvorené v Číne

Misia

Zabezpečiť kvantitatívnu a kvalitatívnu bezpečnosť dodávok potravín pre ľudí